קבלת תנאים

  • ברוך הבא ל- CoinCentral. על ידי קריאה והמשך השימוש באתר שלנו אתה (“אתה” או “שלך) מסכים לתנאי השימוש הבאים (” תנאי שימוש “) ולמדיניות הפרטיות שלנו. אתר זה מופעל על ידי CoinCentral, Inc (“CoinCentral”, “אנחנו” “אנחנו” “שלנו”), אירווין, קליפורניה. תנאי שימוש אלה מסדירים, ומהווים הסכם בינך לבינינו לגבי השימוש שלך בפקודה על כל אתרי האינטרנט האחרים המופעלים על ידינו, כולל אתרים המוקדשים לכנסים שלנו בנושא קונצנזוס ובנייה, כל יישום סלולרי המופעל או מאושר על ידינו וכל כלי תקשורת אחר. כולל דואר אלקטרוני או כל שיטת מסירת תוכן אחרת (ביחד, “אתרי CoinCentral”).

אנו שומרים לעצמנו את הזכות בכל עת:

  • שנה את התנאים וההגבלות של ה- ToU;
  • לשנות את כל או כל חלק מאתרי CoinCentral, כולל ביטול או הפסקת תוכן או תכונה כלשהם של אתרי CoinCentral; אוֹ
  • שנה תנאים אחרים לשימוש באתרי CoinCentral כולל עמלות או שינויים אחרים למחקר (בהתראה סבירה, לפי שיקול דעתנו הבלעדי).

כל שינוי שנבצע ב- ToU ייכנס לתוקף מיד לאחר שנפרסם את ה- ToU שהשתנה ב- CoinCentral.com.

תוכן באתרי CoinCentral

כל המידע והתכנים האחרים המוצגים, מועברים באמצעותם או בשימוש בקשר לאתרי CoinCentral, כולל למשל פרסום, ספריות, מדריכים, מאמרים, חוות דעת, ביקורות, טקסט, צילומים, תמונות, איורים, קטעי שמע, וידאו , html, קוד מקור ואובייקט, תוכנה, נתונים, הבחירה והסידור של האמור לעיל וה”מראה והתחושה “של אתרי CoinCentral (ביחד,” התוכן “) מוגנים תחת זכויות יוצרים רלוונטיות וקניינים אחרים (כולל אך אינם מוגבלים לזכויות קניין רוחני) והם הקניין הרוחני של CoinCentral, ושל חברותיה המזוהות, נותני הרישיון והספקים שלה. CoinCentral מגנה באופן פעיל על זכויותיה על התוכן במידה המלאה של החוק.

אתה רשאי להשתמש בתוכן באופן מקוון אך ורק לשימושך האישי והלא מסחרי, ואתה רשאי להוריד או להדפיס עותק יחיד של כל חלק מהתוכן לשימושך האישי והלא מסחרי, ובלבד שלא תסיר שום סימן מסחרי, זכויות יוצרים. או הודעה אחרת הכלולה בתוכן כזה. אינך רשאי, למשל, לפרסם מחדש את התוכן באף אינטרנט, אינטרא-נט או אתר אקסטרא-נט או לשלב את התוכן במסד נתונים כלשהו, ​​באוסף, בארכיון או במטמון או לאחסן את התוכן בצורה אלקטרונית במחשב או במכשיר הנייד שלך אלא אם כן הותר אחרת במפורש על ידי CoinCentral. . אינך רשאי להפיץ כל אחד מהתכנים לאחרים, בין אם בתשלום ובין בתמורה אחרת, ואסור לך לשנות, להעתיק, למסגר, לשכפל, למכור, לפרסם, להעביר, להציג או להשתמש בכל חלק אחר בתוכן, למעט מותר על ידי תנאי השימוש או על ידי הבטחת הסכמה מראש ובכתב של CoinCentral.

התוכן כולל לוגוטיפים, סימנים מסחריים וסימני שירות (ביחד “Marks”) בבעלות CoinCentral, ו- Marks בבעלות ספקי מידע אחרים וצדדים שלישיים. לדוגמא, “CoinCentral” הוא סימן מסחרי רשום של CoinCentral, Inc. אין להשתמש בכל סימנים בכל דרך שהיא אלא אם כן אושרה מראש, בכתב על ידי CoinCentral..

יש להגיש בקשות לשימוש בתוכן לכל מטרה שאינה המותרת בתנאי השימוש [מוגן בדוא”ל]

תלונות על הפרות

CoinCentral מכבדת את הקניין הרוחני של אחרים. אם אתה סבור שעבודתך הועתקה באופן המהווה הפרה של זכויות יוצרים או שאתה מודע לחומר המפר כל צד שלישי כלשהו באתר, אנא פנה לסוכן זכויות היוצרים המיועד שלנו, בכתב, בדוא”ל בכתובת [מוגן בדוא”ל], ולספק את המידע הבא כנדרש בחוק הגבלת האחריות להפרת זכויות יוצרים מקוונות בחוק Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. סעיף 512 (ג) (3):

  • חתימה פיזית או אלקטרונית של אדם המוסמך לפעול בשם הבעלים של זכות בלעדית שלכאורה נפגעת;
  • זיהוי של עבודות זכויות היוצרים שטוענים כי הופרה;
  • זיהוי החומר הטוען כי הוא מפר או שהוא נושא לפעילות מפרה ויש להסירו או להשבית את הגישה אליו, ומידע מספיק סביר לאיתור החומר;
  • מידע מספיק כדי לאפשר לנו ליצור קשר עם הצד המתלונן, כולל כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני;
  • הצהרה כי הצד המתלונן מאמין בתום לב כי השימוש בחומר באופן שעליו מתלוננים אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, סוכנו או החוק; ו
  • הצהרה כי המידע בהודעה מדויק, ובגדר עונש של עדות שקר, כי הצד המתלונן מוסמך לפעול בשם הבעלים של זכות בלעדית שלכאורה נפגעת.

כתב ויתור על אחריות והגבלת אחריות

המידע, המוצרים והשירותים באתרי CoinCentral ניתנים על בסיס “כמות שהוא”, “היכן” ו”איפה זמין “. CoinCentral אינה מספקת כל אחריות (מפורשת או משתמעת) ביחס למידע שנמסר באתר CoinCentral כלשהו ו / או לשימוש שלך באחד מאתרי CoinCentral באופן כללי או לכל מטרה מסוימת. CoinCentral מתנערת במפורש מכל אחריות משתמעת, כולל אך לא רק אחריות על כותרת, אי הפרה, סחירות או התאמה למטרה מסוימת. CoinCentral לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק שעלול להיגרם כתוצאה מיירוט של צדדים שלישיים למידע שעומד לרשותך באמצעות אתרי CoinCentral או מי מהם. למרות שהמידע שנמסר לך באתר זה מתקבל או נאסף ממקורות שאנו סבורים שהוא אמין, CoinCentral אינה יכולה ואינה מבטיחה את דיוקם, תוקפם, עדכניותם או שלמותם של מידע או נתונים העומדים לרשותך לכל מטרה מסוימת. לא CoinCentral, ואף לא כל אחד משלוחותיה, דירקטורים, נושאי משרה או עובדיה, ואף ספקי צד שלישי של תוכן, תוכנה ו / או טכנולוגיה (ביחד, “הצדדים CoinCentral”), אינם אחראים או יהיו באחריות כלשהי לכל סוג שהוא אובדן או נזק שנגרם לך במקרה של כשל או הפרעה של אתר CoinCentral כלשהו, ​​או כתוצאה ממעשה או מחדל של גורם אחר המעורב בהפיכת אתר CoinCentral כלשהו, ​​הנתונים הכלולים בו או המוצרים והשירותים המוצעים בכך לרשות אתה, או מכל סיבה אחרת הנוגעת לגישתך, חוסר יכולת גישה או שימוש באתר CoinCentral כלשהו או בחומרים הכלולים בו, בין אם הנסיבות המביאות לסיבה כזו וייתכן שהיו בשליטת CoinCentral ובין אם לא ספק המספק תוכנה או שירותים.

בשום מקרה CoinCentral או מי מהצדדים CoinCentral לא יהיו אחראים כלפיך, בין אם בחוזה או עוולה, בגין כל נזק ישיר, מיוחד, עקיף, תוצאתי או מקרי או כל נזק אחר מכל סוג שהוא גם אם ל- CoinCentral או לכל צד אחר כזה יש הומלץ על האפשרות לכך. מגבלה זו של אחריות כוללת, אך אינה מוגבלת, העברה של כל נגיף העלול להדביק את ציוד המשתמש, כשל בציוד מכני או אלקטרוני או קווי תקשורת, בעיות טלפון או קשרים אחרים (למשל, אינך יכול לגשת לספק שירותי האינטרנט שלך). , גישה לא מורשית, גניבה, שגיאות מפעיל, שביתות או בעיות עבודה אחרות או כוח עליון כלשהו. CoinCentral אינו יכול ואינו מבטיח גישה רציפה, ללא הפרעה או מאובטחת לאחד מאתרי CoinCentral.

כתב ויתור

כל חוות הדעת של הכותבים הן שלהן ואינן מהוות ייעוץ פיננסי בשום צורה שהיא. שום דבר שפורסם על ידי CoinCentral אינו מהווה המלצה על השקעה, ואין להסתמך על נתונים או תוכן שפורסמו על ידי CoinCentral בגין פעילויות השקעה כלשהן..

CoinCentral ממליצה בחום לבצע מחקר עצמאי משלך ו / או לדבר עם איש מקצוע השקעות מוסמך לפני שתקבל החלטות פיננסיות כלשהן.

קישורים לאתרים אחרים

קישורים מסוימים, כולל קישורי היפר טקסט, באתר שלנו יעבירו אותך לאתרים חיצוניים. אלה ניתנים לנוחיותך והכללת קישור כלשהו אינה מרמזת על אישור או אישור של CoinCentral לאתר המקושר, למפעיל שלו או לתוכנו. לכל אחד מאותם אתרים יש “תנאים והגבלות” משלהם. איננו אחראים לתוכן של אתר כלשהו מחוץ לאתרי CoinCentral. איננו עוקבים אחרינו ואיננו מחויבים לפקח על תוכנם של אתרי צד ג ‘כאלה.

שימוש בעוגיות

קובצי Cookie הם קבצי טקסט קטנים שמונחים על מחשבך על ידי אתרים שאתה מבקר בהם. הם נמצאים בשימוש נרחב על מנת לגרום לאתרים לעבוד, או לעבוד בצורה יעילה יותר, כמו גם כדי לספק מידע לבעלי האתר.

קובצי Cookie אלה משמשים לאיסוף מידע על האופן שבו מבקרים משתמשים באתר שלנו. אנו משתמשים במידע כדי להרכיב דוחות ולעזור לנו בשיפור האתר. העוגיות אוספות מידע בצורה אנונימית, כולל מספר המבקרים באתר, ממנו הגיעו המבקרים לאתר והדפים בהם ביקרו.

על ידי שימוש באתר שלנו, אתה מסכים שנוכל להציב סוגים אלה של קובצי cookie במכשיר שלך.

בחירת החוק

תנאי השימוש וההסכם שנוצרו בזאת (“הסכם”) יחולו על פי חוקי מדינת קליפורניה, ויפורשו וייאכפו בהתאם לחוקי מדינת קליפורניה ללא התחשבות בהוראות חריגים. אלא אם הוסכם בכתב על ידך ובאמצעותנו, כל מחלוקת הנובעת מההסכם או נוגעת לו, או ההפרה שלו, תיפתר סופית על ידי בוררות המנוהלת על ידי איגוד הבוררות האמריקני במסגרת כללי הבוררות המסחריים שלה, או גוף בוררות כזה כנדרש על פי חוק, הלכה או תקנה, ופסק הדין על פסק הדין שניתן על ידי הבורר ניתן להיכנס בכל בית משפט שיש לו סמכות שיפוט. הבוררות תתנהל בשפה האנגלית בפני בורר יחיד בעיר אירווין, קליפורניה. יש להתחיל בבוררות כזו תוך שנה (1) לאחר שהתביעה או עילת התביעה. אם מסיבה כלשהי הוראה כלשהי מהסכם זה, או חלק ממנה, לא תהיה ניתנת לאכיפה, הוראות אלה ייאכפו במידה המרבית המותרת בכדי להשיג את כוונת הסכם זה, ויתרת הסכם זה תמשיך במלוא עוצמתה. ואפקט. הסכם זה מהווה את ההסכם השלם בינך לבינך ביחס לאתרי CoinCentral והוא גובר על כל התקשורת, ההסכמים וההבנות הקודמים או הבינוניים בינינו לבינך ביחס לנושא זה. גרסה מודפסת של הסכם זה תהיה קבילה בהליכים משפטיים או מינהליים.

איש קשר

[מוגן בדוא”ל]

כל הזכויות שלא ניתנו במפורש בזאת שמורות.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me